Налична нова версия на клиентския софтуер на Hikvision - iVMS4200 V2.8.1.4.

Нови функции за видеонаблюдение:

 • Модул "Основен изглед". Добавен е нов изглед в режим "Рибешко око" (Fisheye expansion) – Полусфера.
 • Модул "Анализ на поведението" (Behavior analysis). Добавен нов тип на търсене според вида на алармата.
 • Модул "Конфигурация на устройства". При активиране на PoE NVR, ако към портовете му има свързани камери със заводски настройки, последните могат да бъдат активирани автоматично.
 • Нов модул "Табло за управление на AI" (Изкуствен интелект). Обединява интелигентните функции в един общ интерфейс, който е със стилен и съвременен дизайн.
 • Добавена възможност за конфигуриране на елементи от библиотеката с лица (включително черен списък, VIP, повтарящ се клиент и др.).
 • Нов модул "Управление на опашки" (Queue Management). Поддръжка на статистика за брой опашки по зони и време на чакане. Поддръжка на детекция на брой хора и време на престой.
 • Добавена поддръжка на Отдалечена конфигурация, когато HTTPS протокола е активиран (в предишни версии това беше възможно само през HTTP протокол).
 • Добавена възможност за ресетиране на парола чрез Резервиран е-мейл.
 • Сигурност. При добавяне, промяна или активиране на устройство, софтуера ще направи детекция на пароли, които съдържат потребителско име в себе си.
 • Добавена поддръжка на криптиране при включване - SDK върху TLS (текущо само някои модели се поддържат и сертификата трябва да бъде свален през Web страницата на устройството).

Нови функции за контрол на достъп:

 • Добавен е кратък графичен наръчник за настройка с цел улесняване работата на потребителя и подобряване на разбираемостта на основните функции за контрол на достъп. Добавен е механизъм за верификация. Добавена функция на създаване на автоматичен архив. Изчистени от излишната информация прозорци за добавяне на устройство, добавяне на потребител, добавяне на права за контрол на достъп и автоматично архивиране на системата.
 • Увеличен е броя на контролерите добавени в софтуера от 16 на 64.
 • Възможност за персонализиране прозореца за Допълнителни функции.
 • Добавяне или изтриване на различните табове.
 • Добавен е нов таб за промяна на лицевия модел в прозореца за настройка на Потребители и Карти.
 • Функцията за сваляне на потребителите от устройството, вече добавя и името на потребителя.
 • Добавена е възможност при въвеждане на карти да се избира тип карта. При въвеждане на двуформатни карти се записват и двата формата на картата.
 • Възможност за търсене на събития от всички устройства.
 • Увеличен лимит на периода на търсена на събития за повече от един месец.
 • Добавена възможност за увеличаване на екрана при преглед на събитие от лога.
 • Оптимизираната конфигурация на параметрите на Wiegand и са добавени Wiegand 27 и Wiegand 35 формати.
 • Напълно нов дизайн на Статус Монитора. Контрол на вратите и лога със събитията сега са обединени в един екран за улесняване на работата на потребителя.
 • Добавен е нов прозорец за допълнителна информация, съдържащ детайли за потребителя, таб за снимки и прозорец за възпроизвеждане на видео с допълнителни възможности за контрол. Прозорецът за подробности може да бъде отделен и максимизиран, така че да може да се използва над други прозорци или приложения за визуална проверка.
 • Добавена възможност за ръчно изчисляване на работното време.
 • Добавено поле за настройка на максимално извънредно отработено време.
 • Добавен поле за тип оторизация, който ще се използва за T & A.

Нови функции при домофонните системи:

 • Оптимизиран тон на отключването от основната страница.
 • Една вътрешна станция или номер на стая поддържат възможност за работа с множество хора.