Мерки за повишаване на сигурността и защита на устройствата в интернет

Поради зачестилите напоследък сигнали за кибер атаки, Ви припомняме да предприемете следните мерки за повишаване на сигурността и за защита на устройствата в интернет:

  • Обновяване версията на фърмуера до най-актуалната налична
  • Задължителна промяна на фабричните пароли за всички потребители на устройствата
  • Задаване на силна парола – да бъде над 8 символа и да съдържа големи и малки латински букви, цифри и специални символи
  • Промяна на портовете за комуникация, който ползва устройството
  • Опцията UPnP да бъде изключена. Това предотвратява възможността устройството автоматично да получи достъп до Интернет, ако същата опция е активна и в рутера
  • Спиране на DMZ услугата (понеже отваря всички портове) и извеждане само на нужните портовете през NAT-а на рутера (Port forward)

При предприетите по-горе мерки за сигурност, устройствата Ви ще бъдат защитени!

Ако въпреки горе описаните мерки, устройството ви е заразено и генерира особено големи количества трафик към неизвестни адреси, моля свържете се с нас.