Как да разрешите проблема с Hik-Connect състоянието на регистрация е "офлайн"

Когато добавите устройство към Hik-Connect и състоянието на регистрация е "офлайн", можем да следваме стъпките по-долу, за да решите проблема или да намерите причините.

 1. В менюто на устройството вижте състояние на регистрация на Hik-Connect. Път: Configuration → Network → Advanced Settings (Конфигурация → Мрежа → Разширени настройки). Състоянието може да се види през уеб интерфейса, локалното меню или софтуера.
  • Ако полето за активиране не е отметнато, активирайте го и вижте състоянието на регистрация.Как да разрешите проблема с Hik-Connect "офлайн"
  • Проверете адреса на сървъра на Hik-Connect "Server IP" адреса трябва да е "dev.eu.hik-connect.com" (за България).
  • Ако полето за активиране е отметнато и състоянието на регистрация е офлайн, преминете към стъпка 2.
 2. Уверете се, че устройството е свързано към интернет и може да се свърже със сървъра на Hik-Connect.
  • Отидете в менюто на устройството, за да видите дали мрежовите настройки са правилно зададени. IP адресът, маската на подмрежата и шлюзът по подразбиране (IP address, subnet mask and default gateway) трябва да бъдат настроени правилно. Път: Configuration → Network → Basic Settings → TCP/IP (Конфигурация → Мрежа → Основни настройки → TCP/IP).Как да разрешите проблема с Hik-Connect "офлайн"
  • Адресът на DNS сървъра се препоръчва да се зададе като 8.8.8.8 или друг валиден IP адрес на DNS сървър.
 3. Ако състоянието на регистрация на Hik-Connect все още е офлайн, ще се наложи да проверите мрежата.
  • Проверете дали Hik-Connect сървъра е достъпен или не.
   1. Свържете компютър към същата LAN мрежа към която е свързано устройството.
   2. Отворете старт менюто на Windows, в полето за търсене въведете "cmd" и натиснете клавиша "Enter".Как да разрешите проблема с Hik-Connect "офлайн"
   3. Въведете командата "ping dev.hik-connect.com" и натиснете "Enter". Ако има отговор, това означава, че адресът на DNS сървъра е правилен и IP адресът на Hik-Connect сървъра се връща към устройството. Ако няма отговор, адресът на DNS сървъра трябва да бъде настроен правилно.Как да разрешите проблема с Hik-Connect "офлайн"
  • Проверете дали защитната стена не блокира връзката между устройството и Hik-Connect сървъра.
   1. Свържете компютър към същата LAN мрежа към която е свързано устройството.
   2. Отворете старт менюто на Windows, в полето за търсене въведете "cmd" и натиснете клавиша "Enter".Как да разрешите проблема с Hik-Connect "офлайн"
   3. Въведете командата "telnet dev.hik-connect.com 8555" и натиснете "Enter".Как да разрешите проблема с Hik-Connect "офлайн"
   4. Ако "telnet" работи, ще се покаже екран като на снимката по-долу.Как да разрешите проблема с Hik-Connect "офлайн"
   5. Ако "telnet" не може да се свърже, ще се наложи да проверите дали някоя настройка на защитната стена да блокира връзката между устройството и сървъра на Hik-Connect.

Забележки:

По подразбиране функцията "Telnet" е деактивирана, така че първо трябва да бъде активирана. Път: Control Panel → All Control Panel Items → Programs and Features → Installed Updates → Turn Windows features on or off (Контролен панел → Всички елементи от контролния панел → Програми и функции → Инсталирани актуализации → Включване или изключване на функциите на Windows).

Как да разрешите проблема с Hik-Connect "офлайн"